bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Artikel 1 – Definities

 • De Muziekschool:
  Muziek Centrum Noord. met als hoofdlocatie Groningen, Zuiderpark 20. Andere vestigingen van de muziekschool liggen in Zuidlaren.
 • Het seizoen:
  Het seizoen loopt grotendeels gelijk aan het schooljaar in de regio Noord-Nederland. Dit geldt ook voor schoolvakanties van regio Noord die door de overheid worden bepaald. Het exacte vakantierooster van Muziek Centrum Noord vind je hier: https://www.muziekcentrumnoord.nl/vakantierooster/
 • Jaarpakket:
  Bij een jaarpakket volg je een jaar lang lessen waarbij tussentijds opzeggen niet mogelijk is.
 • Proefles:
  Een eenmalige muziekles waarbij je kennis kunt maken met de docent en het instrument.
 • Lesgeld:
  Het bedrag dat de leerling of ouder/verzorger betaalt voor de vooraf gekozen lessen.

 

Artikel 2 – Inschrijven en Plaatsen

 • Inschrijving voor een jaarpakket is gedurende het hele jaar mogelijk. Je kunt je inschrijven via het aanmeldformulier op de website van Muziek Centrum Noord.
 • Je inschrijving wordt bevestigd via de mail.
 • Inschrijvingen worden behandeld op volgorde en wanneer er geen plek is wordt je op een wachtlijst geplaatst. Wanneer je op de wachtlijst wordt geplaatst, krijg je hier een mail van. Als er een plekje vrijkomt neemt een docent of medewerker contact met je op voor plaatsing.
 • Uiteraard wordt er bij het inplannen van de les zoveel mogelijk rekening gehouden met de voorkeuren van de leerling.
 • Bij de inschrijving ga je automatisch akkoord met onze algemene voorwaarden en daarmee ook met een betalingsverplichting van de gekozen lessen.
 • Je kunt je alleen inschrijven als je alle betalingen van het vorige seizoen hebt voldaan. Dit geldt voor zowel de cursist zelf als de gezinsleden van de cursist.
 • Wanneer je inschrijving én plaatsing bevestigd is wordt de inschrijving definitief.
 • Vervolgens wordt je via de mail of telefoon uitgenodigd voor de eerste les.

 

Artikel 3 – Proefles

 • Als je graag een keer kennis wilt maken met de docent en het instrument kun je een gratis proefles aanvragen Je kunt je gedurende het hele schooljaar aanmelden voor een proefles via onze website: https://www.muziekcentrumnoord.nl/proefles/

 

Artikel 4 – Wijzigingen

Je kunt gedurende het jaar gebruik maken van de mogelijkheid om over te stappen naar een ander instrument. Dit kan maximaal één keer per jaar en hiervoor wordt een eenmalig bedrag van €25,- in rekening gebracht voor de administratiekosten.

 

Artikel 5 – Opzegging

Opzegging bij een jaarpakket:

 • Een jaarpakket duurt 12 maanden en bestaat uit 36 lesweken.
 • Het is mogelijk om gedurende het hele jaar door in te stromen. Het aantal lessen wordt door onze administratie naar rato berekend.
 • Bij inschrijving teken je een contract voor een heel jaar.
 • Tussentijdse opzegging van een jaarpakket is niet mogelijk gedurende het jaar, alleen in het geval van langdurige ziekte. Hiervoor dien je een doktersverklaring te laten zien.
 • In het geval van opzegging bij langdurige ziekte geldt een opzegtermijn van 3 maanden, vanaf de eerste dag van de aansluitende maand.
 • Het contract wordt na het eerste jaar omgezet in een contract voor onbepaalde tijd. Je kunt maximaal 1 keer per jaar opzeggen. Opzegging kan tot uiterlijk na de afloop van de 12 maanden afhankelijk van in welke maand je bent begonnen en de laatste betaling vindt plaats op de 12 maand van het jaar cursus.
 • Tot die tijd kunnen cursisten de lessen blijven volgen.
 • Opzegging kun je schriftelijk, via de mail of via aangetekende post doorgeven. Je krijgt een bevestiging van opzegging via de mail toegestuurd.

 

Artikel 6 – Lesuitval

Lesuitval door docent:

 • Bij uitval door ziekte van de docent of afwezigheid van de docent wordt er altijd moeite gedaan om een invaller te regelen of de les in te halen op een ander tijdstip.
 • Het inhalen van lessen kan op elk moment in het seizoen gedaan worden, eventueel ook tijdens vakanties.

Lesuitval door cursist:

 • Als de cursist ziek is of om een andere reden niet naar de les kan komen, verzoeken wij om dit van tevoren bij de docent aan te geven. Dit kan telefonisch of via de mail bij je
  docent.
 • Wanneer de cursist zich afmeldt heeft de cursist geen recht op terugbetaling of het inhalen van de les.

Lesuitval door overmacht:

 • In het geval van overmacht worden lessen niet ingehaald en ook niet terugbetaald.
 • Overmacht is het niet hebben van de mogelijkheid om de lessen uit te voeren door een tekortkoming waarop de muziekschool geen invloed kan uitvoeren. Denk aan situaties zoals pandemieën, stakingen, natuurgeweld, natuurrampen, brand, explosies, oorlog, energiestoringen, communicatieverbindingen, overheidsproblematiek en meer.
 • De muziekschool kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade door overmacht.

 

Artikel 7 – Betaling van Cursusgeld

 • De betaling vindt plaats via een maandelijkse automatische incasso,
 • Bij het tekenen van het aanmeldformulier machtig je en geef je de muziekschool toestemming tot automatische incasso. Via automatische incasso wordt het verschuldigde lesgeld van je rekening afgeschreven.
 • De automatische incasso vindt plaats aan het eind van de vorige maand. Je betaalt het lesgeld dus een maand vooruit.

Gevolgen bij wanbetaling:

 • Wanneer de automatische incasso niet gelukt is krijg je een nieuw betalingsverzoek. Als de termijn van het betalingsverzoek verstrijkt krijg je een aanmaning met €2,50 aan kosten boven het verschuldigde bedrag.
 • Als de termijn van de eerste aanmaning verloopt, krijg je een tweede aanmaning met een bedrag van €5,- boven op het bedrag van de eerste aanmaning.
 • Als de termijn van de tweede aanmaning verloopt krijg je een formele ingebrekestelling met €7,50 aanmaningskosten boven op het bedrag van de vorige aanmaning.
 • Als je deze aanmaning ook niet betaalt wordt de vordering overgedragen aan een incassobureau. De kosten die hiervoor gemaakt worden zijn voor de rekening van de (verzorgers/ouders van de) cursist.
 • Bij wanbetaling kan de cursist de toegang tot de lessen ontzegd worden.
 • Bij vragen of opmerkingen over betalingen of betalingsregelingen verzoeken we je een mail te sturen naar: administratie@muziekcentrumnoord.nl.

 

Artikel 8 – Tarieven

 • Je kunt de lesgeld tarieven en kortingen vinden op de website van Muziek Centrum Noord.
 • De genoemde tarieven zijn consumentenprijzen en worden vermeld inclusief BTW.
 • De genoemde tarieven zijn exclusief de kosten aan instrumenten, lesmateriaal en andere leermiddelen.

 

Artikel 9 – Privacy

 • Tijdens alle georganiseerde activiteiten en lessen van de muziekschool kan worden gefotografeerd of gefilmd. Deze foto’s en video’s kunnen worden gebruikt voor meerdere doeleinden, zoals promotiemateriaal of beeldmateriaal voor de website, social media, de krant en meer. Als je dit niet wilt, ben je verplicht dit aan te geven bij inschrijving op het aanmeldformulier.
 • De muziekschool voldoet aan de AVG-wetgeving. Het privacy statement van de muziekschool vind je op de website. Bij inschrijving ga je automatisch akkoord met dit privacy statement.

 

Artikel 10 – Overige

De muziekschool heeft altijd het recht om:

 • Groepslessen en andere cursussen te annuleren bij onvoldoende aanmeldingen.
 • Andere docenten in te schakelen dan vermeld is.
 • Het lesgeld aan te passen voor elk nieuw cursusjaar.
 • Lestijden aan te passen wanneer er een dringende reden voor is.

De muziekschool is niet aansprakelijk voor:

 • Schade aan lichaam en eigendommen zowel binnen als buiten het leslokaal en het gebouw waarin de lessen worden verzorgd.
 • Diefstal of verlies van eigendommen.

De muziekschool is verzekerd voor:

 • Ongelukken tijdens lessen door toedoen van de Muziekschool als organisatie.

Uitsluiting van deelname aan lessen/betreden gebouw bij:

 • Het vertonen van wangedrag en misbruik van instrumenten of andere spullen tijdens de lessen of in het gebouw waar de lessen worden gegeven. In dit geval heb je geen recht op terugbetaling van lesgeld.

Veranderingen en fouten bij plannen van lessen, activiteiten en tarieven:

 • Er kunnen geen rechten ontleend worden aan fouten die door de muziekschool zijn gemaakt tijdens het plannen van lessen en activiteiten noch het opstellen van de tarieven. Door vroegtijdig plannen kunnen de data, tijden en eventueel prijzen afwijken van wat we publiceren op de website, social media of andere kanalen.

Klachten:

 • Bij klachten over de lessen kun je ten eerste terecht bij de docent. Verder kun je voor klachten over elk onderwerp te allen tijde een mail sturen naar: info@muziekcentrumnoord.nl.

 

bt_bb_section_top_section_coverage_image
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
bt_bb_section_top_section_coverage_image
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
bt_bb_section_top_section_coverage_image
Maandag t/m Vrijdag: 08.00 t/m 17.00 Zaterdag t/m -zondag: 08.00 t/m 14.00
(+31) 625188677
Info@muziekcentrumnoord.nl
Partners
jeugdfonds_logo
leergeld_logo
sam voor alle Kinderen
Sport en cultuur voor volwasenen
Anna Badalian Partners banner
Eiland Groningen

MUZIEK CENTRUM NOORD COPYRIGHT © 2023 – 2024                              Algemene voorwaarden | Privacy statementVacatures | Docenten Login

Translate »